meridion-metallMeridions integrationslösningar

Affärssystem blir allt mer specialiserade och branchanpassade och antalet affärskritiska system hos företag ökar. Likaså blir informationsutbytet med leverantörer, kunder och samarbetspartners allt mer sofistikerat. Detta ställer högre krav på robusta och effektiva integrationer mellan olika IT-system. Genom att vara aktiva i branchorgan (ODETTE) som tar fram standarder för integration är vi pro-aktiva och i teknikens framkant. Meridion stödjer er i hela processen vid utveckling av integrationer, -från kravställning till utveckling och installation av färdig lösning!

Exempel på integrationsteknik vi hjälper er med:

  • EDI – Edifact, Odette, VDA, AnsiX12 med mera
  • MeC/IEC – utveckling och konfigurering
  • Integration brokers – till exempel B2Bi och Pipechain
  • ION