Integration

meridion-metallMeridions integrationslösningar

Våra kunder har ofta höga krav på integration.
Affärssystemen behöver nästan alltid kommunicera med:

  • Kunder
  • Leverantörer
  • Centrala myndigheter
  • Banker
  • Planeringssystem
  • Produktionssystem
  • Lagerutrustning (streckkodsläsare etc.)

Vi har stor erfarenhet av integration mellan system och kan hjälpa er med specifikation av integrationer samt utveckling och driftsättning av en färdig lösning.