ERP lösningar

Infor serviceERP lösningar

Uppgradering eller införande av ett nytt affärssystem kräver kunskap och tar tid från den dagliga verksamheten. Meridion har en samlad erfarenhet från över 100 projekt med implementering av affärssystem, både som systemleverantör och som kund. Vi kan stödja er, på er sida.

  • Projektledning
  • Process- och Lösningsdesign
  • Lösningsansvarig i projekt
  • Kvalitetssäkring av projekt
  • Kunskap om integration mellan system
  • Resursförstärkning
  • Utbildning

Med vår bakgrund från fordonsindustrin och Lawson är vi ledande på Infor M3 (Movex) och lösningar inom tredjepartslogistik, Lean Production och Manufacturing Execution System.Vi arbetar inom de flesta delar av Infor M3 (Movex) och har genom Best Practice utvecklat ett antal koncept.