Erbjudande

Meridions Erbjudande

Kunderna kräver allt kortare leveranstider samtidigt som ägarna har krav på ökad avkastning. Globaliseringen medför att försörjningskedjorna blir mer komplexa och konkurrensen ökar. Det krävs att man kontinuerligt ser över sin verksamhet och har processer som är anpassade för att snabbt reagera på förändrade affärsförhållanden.Många företag har lagt ned både tid, pengar och interna resurser på att införa affärssystem men allt för ofta upplevs det att man borde kunna göra mer, få ut mer av investeringen. Vi ser potentialen och vi hjälper er att göra det genom vår erfarenhet och dokumenterade Best Practice.

Vår erfarenhet av verksamhetsutveckling och implementation av affärssystem ger oss en unik möjlighet att både ta fram lösningar som stödjer företagets strategier och därefter realisera dessa i praktiken. Vi erbjuder projektledning, verksamhetsutveckling samt stöd i affärssystemrelaterade projekt.
Vad som kännetecknar Meridion är att vi går på djupet och ser till att processförbättringar inte stannar på pappret utan blir praktisk verklighet.

Vill ni också ha hjälp?

Kontakta:
johan.bystedt@meridion.se
Mobil: +46 704 18 40 30