Nyheter

Driftstart M3 hos CJ Automotive

Efter 20 års användande av Movex RPG9 har CJ Automotive äntligen uppgraderat.
Sedan 11 april är man lyckosamt live med M3 13.3 efter ett projekt tillsammans med Meridion.
Företaget levererar pedalställ till ett stort antal globala fordonstillverkare och har därför höga krav på sina administrativa processer. Nu har man en mycket bra bas för fortsatt affärsutveckling!