Nyheter

Nyheter

Strategiskt samarbete

Från våren 2012 ingår Meridion i ett strategiskt samarbete med Lawson partnerna Elvenite och Vince. Tillsammans med Elvenite (www.elvenite.se) och Vince (www.vince.no) har vi en större geografisk spridning och täcker flera branschområden. En arbetsgrupp är tillsatt för att utveckla samarbetet

Meridion åker på MAF

Nu åker Meridion till Växjö på MAF. Besök oss i vår monter.